System Co.Guard

System Co.Guard

logo CoGuard

Co.Guard to zestaw procesów, narzędzi i procedur przygotowany specjalnie pod potrzeby dwóch wiodących grup odbiorców:
spółek publicznych (notowanych na GPW) oraz jednostek budżetowych (JST)

Co.Guard to proces zarządzania ryzykiem operacyjnym obejmujący cztery grupy procesów podzielonych dalej na szereg podprocesów.
Te cztery główne grupy procesów to:

  • grupa procesów identyfikowania czynników ryzyka (RIP – risk identification processes)
  • grupa procesów ewaluacji (REP – risk evaluation processes)
  • grupa procesów planowania reakcji (RRP – risk reaction planing)
  • grupa procesów uruchamiania reakcji (RLP – reaction launch processes).