O Idea Developer

Byadmin

O Idea Developer

Idea Developer to spółka powstała na bazie know-how pracowników Politechniki Łódzkiej, Wydziału Organizacji i Zarządzania. Realizując projekty badawczo rozwojowe na rzecz Politechniki Łódzkiej i innych uczelni oraz podmiotów prywatnych stworzyliśmy InnoDeveloper™ – unikalny model współpracy pomiędzy jednostką badawczo-rozwojową a firmą komercyjną. Dzięki naszym organizacyjnym rozwiązaniom, które proponujemy klientom niemożliwe staje się realne do wykonania, a projekty trudne, złożone organizacyjnie i finansowo realizowane są bez większych zmian i konfliktów.

Jesteśmy również autorami know-how związanego z modelem zarządzania ryzykiem operacyjnym CoGuard™, które dedykujemy głównie jednostkom samorządu terytorialnego oraz spółkom publicznym, dla których obowiązek nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem wynika z wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego. Więcej www.coguard.pl

podglad

Swoje podejście do kreowania nowych idei i rozwiązań sami wykorzystujemy do rozwoju naszych usług. Wprowadzamy na rynek rozwiązania dla gmin, przedsiębiorstw i organizacji non-profit:

  • Zarządzanie projektem – łatwa do zaimplementowania w każdej organizacji, dostępna online, metodyka zarządzania projektem oparta o metodykę Prince2®. Więcej www.tool4pm.pl
  • Zarządzanie kryzysowe i zarządzanie ryzykiem w gminie – model adaptacyjnego systemu wspierającego współpracę mieszkańców i zarządu gminy w rozwiązywaniu problemów prowadzących do kryzysów. CommunityGuard™ wkrótce będzie dostępny online dla każdego mieszkańca gminy.

 

Idea Developer Sp. z o.o.

Idea Developer Sp. z o.o.