Co.Guard dla biznesu

Co.Guard dla biznesu

logo CoGuard

 

System Co.Guard jest zestawem narzędzi, metod i technik dedykowanych do obsługi procesów zarządzania ryzykiem operacyjnym.
Przyjęte w ramach systemu rozwiązania umożliwiają w prosty i aktywny sposób realizację zadań kontroli zarządczej w spółkach prawa handlowego.
W ramach systemu Co.Guard oferujemy:

  • Przygotowanie dokumentacji procesów i dopasowanie ich do aktualnie obowiązującego w urzędzie modelu obiegu dokumentów
  • Przeszkolenie do 5 Agentów ryzyka, którzy będą brali docelowo czynny udział w obsłudze procesów zarządzania ryzykiem
  • Przeprowadzenie pierwszych dwóch spotkań (demonstracyjnych) w ramach nowego procesu
  • 3 miesiące wsparcia konsultanta (telefon, mail) w rozwiązywaniu bieżących problemów

Bliższych informacji udziela Paweł Pietras, tel. 602 440 892